اصطلاحی برای خواهش و خواسته در زبان ترکی استانبولی

مرحبالار آرکاداشلار جونا😁😍😅 اومدم با یه اصطلاح اومدم😁 این اصطلاح خوراکِ😉👌 واسه خواهش کردن از کسی وقتی می‌خواهیم یکی یه کاری رو برامون انجام بده، این اصطلاح رو میگیم و بعد خواسته مون رو میگیم. میشه گفت برعکس معنی‌ش، مفهوم خواهش کردن، توروخدا و…. میده. و مثل همیشه این عبارت رو در فیلم های مختلف …

اصطلاحی برای خواهش و خواسته در زبان ترکی استانبولی ادامه »