لذت بردن از چیزی در ترکی استانبولی

لذت بردن از چیزی در ترکی استانبولی

مرحبا آرکاداشلار ناسیلسینیز؟ 😍😍 من اومددددم با یه آموزش اصطلاح دیگه در ترکی استانبولی 👩🏽‍🦱 حرفه ای لذت ببرید از زبان ترکی استانبولی 😁 بله قراره این اصطلاح کاربردی و خشکل رو یاد بگیرید در این ویدیو 💪 مثه همیشه در ادامه ویدیو، این عبارت رو در فیلم‌های مختلف با زبان اصلی می شنوید😍 این …

لذت بردن از چیزی در ترکی استانبولی ادامه »