اینقدر در تعریف و تمجید نگیم Çok güzel!

مرحبالار همگی 😍 بیاید کلی واژگان خشکل برای تعریف و تمجید از کسی، چیزی و حتی خوراکی و غذا😍یاد بگیریم که با گفتنش خودتونم کیف میکنید به جای استفاده از عبارت Çok güzel (خیلی خوبه) می تونید برام بنویسید. نظرتون رو درباره این مدل پستها بهم بدید☺️ این ویدیو رو ذخیره کنید تا مثه فلش …

اینقدر در تعریف و تمجید نگیم Çok güzel! ادامه »