اینقدر در تعریف و تمجید نگیم Çok güzel!

مرحبالار 😍 بیاید کلی واژگان خشکل برای تعریف و تمجید از کسی، چیزی و حتی خوراکی و غذا یاد بگیریم که با گفتنش خودتونم کیف میکنید و به جای استفاده از عبارت Çok güzel (خیلی خوبه) میتونید به کار بگیرید. می دونید که Sizi Seviyorum ✌️ 💚 فیلم تعریف و تمجید کردن به زبان ترکی […]

اینقدر در تعریف و تمجید نگیم Çok güzel! Read More »