درگیر زبان ترکی استانبولی نشو

درگیر زبان ترکی استانبولی نشو!

سلام سلام✌️ عاقا درگیرِ زبان ترکی استانبولی نشو!!!😳😂 چیه تعجب کردی؟ 🙈 آموزش ببین یاد بگیر ولی نه اینکه شبانه روز خودتو غرقش کنی بعد یهو بذاری ش کنار ها! و انگار نه انگار! مداوم مستمر حتی اگه روزی یه ربع مطالعه داری! دو دقیقه در روزش با من و ویدیوهام و محتواهای آموزشی م […]

درگیر زبان ترکی استانبولی نشو! Read More »