آزمون سوم مینی دوره جزیره واژگان بر اساس دروس 5 و 6

سومین آزمون مینی دوره

برای دریافت صورت و پاسخ سوالات به همراه نتایج، حتما ایمیل را به صورت صحیح وارد نمایید.

برای شروع آزمون سوم، اطلاعات خودتون رو وارد کنید و به مرحله بعد بروید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
ایمیل