آزمون پنجم مینی دوره جزیره واژگان بر اساس دروس 9 و 10

پنجمین آزمون مینی دوره

برای دریافت صورت و پاسخ سوالات به همراه نتایج، حتما ایمیل را به صورت صحیح وارد نمایید.

برای شروع آزمون پنجم، اطلاعات خودتون رو وارد کنید و به مرحله بعد بروید.

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
ایمیل